• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

WYKAZ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII „SOS” NR 1 W ŁODZI

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz statut ośrodka.

Rada pedagogiczna

Dyrektor

Joanna Kamińska – dyrektor

Pracownicy pedagogiczni

Hursztyn Honorata – wychowawca
Wiśniewska Magdalena – wychowawca
Kutkowska Agnieszka – wychowawca
Gamrowska Angelika – wychowawca
Woźniak Anna – wychowawca
Pytlos Domonik – wychowawca
Krysiak Marta – wychowawca/nauczyciel geografii
Wencel Witold – wychowawca/nauczyciel wos, etyki, wdż

Rajska Katarzyna – wychowawca
Bartnicka Izabela – wychowawca
Piasecka-Grudzień Jolanta – wychowawca
Kuźmińska Izabela – wychowawca
Zarębska Anna – wychowawca
Zarzycki Robert – nauczyciel biologii, w-f
Mikołajczyk Karolina – nauczyciel chemii, fizyki
Czubkowska Katarzyna – nauczyciel j. polskiego
Pacholska Patrycja – nauczyciel j. angielskiego, edb
Pawlak Paweł – nauczyciel historii
Tabachowicz Izabela – nauczyciel plastyki, muzyki
Walacz Anna – nauczyciel matematyki, informatyki
Maksimow-Bojanowska Marzena – nauczyciel j. rosyjskiego
Jaworska-Budzynowska – Halina nauczyciel techniki