Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi

  • 91-087 Łódź, ul. Wapienna 24a
  • Tel: (42) 651 43 34; (+48) 784 438 080
  • Fax: (42) 651 43 34
  • Strona www: https://mossos1.edu.pl
  • Adres e-mail: kontakt@mossos1.elodz.edu.pl

 

L.p. Typ szkoły Oferta Dla uczniów
1 Szkoła Podstawowa

Specjalna
nr 209

1.      Programy nauczania dostosowane do potrzeb i indywidualnych możliwości ucznia zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Klasy 6-8