Ogłoszenie przykładowe

Na stronie BIP MOSSOS publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny nr 1 w Łodzi udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej – BIP MOSSOS. Standardy tworzenia i prowadzenia stron BIP określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.