Dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi jest:

Joanna Kamińska.